Berita industri

Apakah bendalir penggerudian?Apakah jenis cecair penggerudian?

2022-07-01

Apakah bendalir penggerudian?

Apakah bendalir penggerudian?Apakah jenis bendalir penggerudian?

Apakah bendalir penggerudian berasaskan air?Apakah kategori tersebut?

'Bendalir penggerudian berasaskan minyak' bermaksud fasa berterusan bendalir penggerudian adalah minyak dan mungkin mengandungi air, tetapi kandungan air biasanya tidak melebihi 5%.Maksudnya, cecair penggerudian berasaskan minyak mengambil minyak (seperti minyak diesel, minyak mineral) sebagai badan utama dan menambah pelbagai bahan tambahan untuk memenuhi keperluan prestasi cecair penggerudian.

Sebaliknya, bendalir penggerudian yang fasa berterusannya ialah air dipanggil 'berasaskan air'.

Kini, menggerudi cecair atau bahan cecair lain dengan minyak dalam air (emulsi) atau air dalam minyak (emulsi songsang), pelbagai nisbah minyak-air tidak sukar disediakan.Prinsip membezakan berasaskan minyak dan berasaskan air ialah fasa berterusan.benarkan.

Jenis bendalir penggerudian:

Mengikut perbezaan cecair asas dan agen rawatan utama, bendalir penggerudian boleh dibahagikan kepada kategori berikut: (1) Penyediaan gas: udara, cecair penggerudian hidrogen;

(2) Disediakan daripada air: cecair gerudi berudara-buih, bendalir penggerudian tanah liat keras, bendalir penggerudian polimer;(3) Disediakan daripada bukan air: cecair penggerudian berasaskan minyak atau sintetik, cecair penggerudian berasaskan minyak dan cecair penggerudian terbalik Emulsi.Bendalir penggerudian terdiri daripada medium serakan, fasa serakan dan bahan tambahan.

Bendalir penggerudian boleh dibahagikan kepada cecair penggerudian berasaskan air, cecair penggerudian berasaskan minyak dan cecair penggerudian berasaskan gas mengikut medium penyebaran (fasa berterusan).

Bendalir penggerudian terutamanya terdiri daripada fasa cecair, fasa pepejal dan agen rawatan kimia.(Fasa cecair boleh menjadi air (air tawar, air garam), minyak (minyak mentah, minyak diesel) atau emulsi (emulsi campuran minyak dan emulsi songsang). (Fasa Pepejal termasuk fasa pepejal yang berguna (bentonit, bahan pemberat) dan fasa pepejal yang tidak berguna(batu). Ejen rawatan kimia termasuk sebatian tak organik, organik dan polimer.

cecair penggerudian berasaskan air

Bendalir penggerudian berasaskan air ialah sistem bercampur ampaian sol dengan air sebagai medium penyebaran dan tanah liat (bentonit), agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia sebagai fasa tersebar.Komponen utamanya ialah air, tanah liat, agen pemberat dan pelbagai agen rawatan Kimia, dan lain-lain. Bendalir penggerudian berasaskan air pada asasnya telah melalui lima peringkat, iaitu cecair penggerudian semula jadi (1904-1921), cecair penggerudian terdispersi halus (1921-1946),dan bendalir penggerudian tersebar kasar) (1946-1973), bendalir penggerudian pepejal rendah tidak tersebar) (1966-sekarang), bendalir penggerudian bebas pepejal, 1968-sekarang), bendalir penggerudian polimer (peringkat 1978-kini, dsb.)).

Bendalir penggerudian berasaskan air juga boleh dibahagikan kepada:

(1) Cecair penggerudian air tawar.Kandungan natrium klorida adalah kurang daripada 10 mg/m^3, dan kandungan ion kalsium kurang daripada 0.12 mg/m^3.(2) Cecair penggerudian air masin (termasuk cecair penggerudian air laut dan air masin).Kandungan natrium klorida lebih tinggi daripada 10 mg/m^3.(3) Cecair penggerudian yang dirawat kalsium.Kandungan ion kalsium adalah lebih rendah daripada 0.12mg/m^3.

(4) Cecair penggerudian air garam tepu.Larutan tepu yang mengandungi satu atau lebih garam larut.

(5) Cecair penggerudian tercampur (minyak dalam air).Bendalir penggerudian berasaskan air (6) yang mengandungi 3% hingga 40% minyak teremulsi ialah cecair penggerudian polimer fasa pepejal rendah yang tidak tersebar.Kandungan fasa pepejal adalah kurang daripada 4%, dan ia mengandungi jumlah polimer yang sesuai.

(7) Bendalir penggerudian berasaskan kalium.Kandungan kalium klorida lebih tinggi daripada 3%.Sejak 1978, ia telah digunakan di tapak penggerudian di negara saya.

(8) Bendalir penggerudian polimer.Ia adalah cecair penggerudian yang terdiri daripada polimer sebagai badan utama, dengan pengurangan kelikatan, pengurangan kehilangan bendalir, agen anti-slump dan pelincir dan agen rawatan kimia lain.Ia adalah jenis cecair penggerudian baharu yang dibangunkan pada tahun 1980-an.Jabatan.Termasuk cecair penggerudian polimer kationik, cecair penggerudian polimer zwitterionik, cecair penggerudian polimer kationik penuh, cecair penggerudian polimer telaga dalam dan cecair penggerudian getah bercas positif, dsb.

Bendalir Penggerudian Fasa Berterusan Minyak

Bendalir penggerudian fasa berterusan minyak (biasanya dipanggil cecair penggerudian berasaskan minyak) ialah sejenis pencampuran ampaian sol dengan minyak (terutamanya diesel atau minyak mentah) sebagai medium penyebaran dan agen pemberat, pelbagai agen rawatan kimia dan air sebagai fasa penyebaran.Sistem.Komponen utamanya ialah minyak mentah, minyak diesel, agen pemberat, agen rawatan kimia dan air, dan lain-lain. Ia pada asasnya telah mengalami cecair penggerudian minyak mentah (awal 1930), cecair penggerudian berasaskan minyak, penggerudian air dalam minyak (emulsi songsang).cecair) (1960 tahun hingga kini) dalam tiga peringkat.

(1) Bendalir penggerudian minyak mentah.Bahan utama ialah minyak mentah.

(2) Bendalir penggerudian berasaskan minyak disediakan dengan minyak diesel (atau minyak mentah) sebagai fasa berterusan, asfalt teroksida sebagai fasa tersebar, dan kemudian dengan agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia.

(3) Bendalir penggerudian air dalam minyak (emulsi songsang).1. Minyak diesel (atau minyak mentah) ialah fasa berterusan, air digunakan sebagai fasa tersebar dan titisan air kecil tersebar dalam minyak (air boleh menyumbang 60% daripada isipadu).Ia dirumus dengan agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia.Sejak 1978, ia telah digunakan di tapak penggerudian di negara saya.

cecair penggerudian gas

Bendalir penggerudian gas ialah bendalir penggerudian dengan udara atau gas asli sebagai bendalir beredar penggerudian.

Bendalir penggerudian buih ialah bendalir penggerudian dengan buih sebagai bendalir beredar penggerudian.Komponen utama ialah penstabil cecair, gas dan buih.

Pada tahun 1980-an, jawatankuasa kecil sistem bendalir penggerudian Jawatankuasa Standardisasi negara saya membahagikan cecair penggerudian kepada: cecair penggerudian polimer fasa pepejal tidak tersebar, cecair penggerudian air tawar, cecair penggerudian air garam, cecair penggerudian air garam tepu, dirawat kalsiumcecair penggerudian, dan cecair penggerudian berasaskan kalium.Lapan sistem, termasuk cecair penggerudian berasaskan minyak, cecair penggerudian berasaskan minyak dan cecair penggerudian gas.

Sistem bendalir penggerudian yang diluluskan oleh API (American Petroleum Institute) dan LADC (International Association of Drilling Contractors) adalah seperti berikut:

Sistem bendalir penggerudian tidak tersebar, sistem bendalir penggerudian boleh tersebar, sistem bendalir penggerudian yang dirawat kalsium, sistem bendalir penggerudian polimer, sistem bendalir penggerudian fasa pepejal rendah, sistem bendalir penggerudian air garam tepu, sistem bendalir penggerudian workover dan siap, berasaskan minyaksistem bendalir penggerudian dan sistem udara, kabus, buih dan gas.