Berita industri

Jenis cecair penggerudian

2022-04-19

Bendalir beredar adalah penting dalam penggerudian. Kecuali sejumlah kecil cecair beredar yang menggunakan gas dan buih, kebanyakan cecair beredar yang digunakan dalam penggerudian adalah cecair. Oleh itu, cecair beredar yang digunakan dalam proses penggerudian dipanggil cecair penggerudian. Dengan perkembangan teknologi penggerudian moden, penerokaan dan pembangunan beberapa sumber minyak dan gas adalah sukar. Banyak takungan minyak dan gas bukan sahaja mempunyai kedalaman air yang besar dan suhu garis lumpur yang rendah, tetapi juga mempunyai ciri-ciri suhu tinggi dan tekanan tinggi di bahagian bawah telaga. Oleh itu, cecair penggerudian yang boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza diperlukan . Ini memerlukan kami memahami jenis bendalir penggerudian, dan kini kami akan memperkenalkannya.

Jenis-jenis cecair penggerudian

Mengikut medium penyebaran (fasa berterusan), cecair penggerudian boleh dibahagikan kepada tiga jenis: cecair penggerudian berasaskan air, cecair penggerudian berasaskan minyak dan cecair penggerudian berasaskan gas.

Bendalir penggerudian terutamanya terdiri daripada fasa cecair, fasa pepejal dan agen rawatan kimia. Fasa cecair boleh menjadi air (air tawar, air garam), minyak (minyak mentah, minyak diesel) atau emulsi (emulsi campuran minyak dan emulsi songsang). Fasa pepejal termasuk pepejal berguna (bentonit, bahan pemberat) dan pepejal yang tidak diingini (batu). Ejen rawatan kimia termasuk sebatian tak organik, organik dan polimer.

1. Cecair penggerudian berasaskan air

Bendalir penggerudian berasaskan air ialah sistem campuran ampaian sol dengan air sebagai medium serakan dan tanah liat (bentonit), agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia sebagai fasa tersebar. Komponen utamanya ialah air, tanah liat, agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia. Bendalir penggerudian berasaskan air pada asasnya telah melalui lima peringkat, iaitu bendalir penggerudian semula jadi (1904-1921), bendalir penggerudian terdispersi halus (1921-1946), bendalir penggerudian terdispersi kasar (1946-1973), bendalir penggerudian pepejal rendah tidak terdispersi Bendalir (1966 hingga sekarang), bendalir penggerudian bebas pepejal (1968 hingga sekarang), peringkat bendalir penggerudian polimer (1978 hingga sekarang), dsb.

Bendalir penggerudian berasaskan air juga boleh dibahagikan kepada:

(1) Cecair penggerudian air tawar. Kandungan natrium klorida adalah lebih rendah daripada 10mg/m^3, dan kandungan ion kalsium lebih rendah daripada 0.12mg/m^3.

(2) Cecair penggerudian air masin (termasuk cecair penggerudian air laut dan air masin). Kandungan natrium klorida lebih tinggi daripada 10mg/m^3.

(3) Cecair penggerudian yang dirawat kalsium. Kandungan ion kalsium adalah lebih rendah daripada 0.12mg/m^3.

(4) Cecair penggerudian air garam tepu. Larutan tepu yang mengandungi satu atau lebih garam larut.

(5) Cecair penggerudian tercampur (minyak dalam air). Bendalir penggerudian berasaskan air yang mengandungi 3%-40% minyak emulsi

(6) Bendalir penggerudian polimer fasa pepejal rendah tidak tersebar. Kandungan fasa pepejal adalah kurang daripada 4%, dan ia mengandungi jumlah polimer yang sesuai.

(7) Cecair penggerudian berasaskan kalium. Kandungan kalium klorida lebih tinggi daripada 3%. Sejak 1978, ia telah digunakan di tapak penggerudian di negara saya.

(8) Bendalir penggerudian polimer. Ia adalah cecair penggerudian yang terdiri daripada polimer sebagai badan utama, dengan pelbagai agen rawatan kimia seperti pengurangan kelikatan, pengurangan kehilangan bendalir, agen anti-slump dan pelincir. Ia adalah jenis sistem bendalir penggerudian baharu yang dibangunkan pada tahun 1980-an. Termasuk cecair penggerudian polimer kationik, cecair penggerudian polimer zwitterionik, cecair penggerudian polimer semua kationik, cecair penggerudian polimer telaga dalam dan cecair penggerudian getah bercas positif, dsb.

Pengujian Bendalir Penggerudian

2. Cecair penggerudian berasaskan minyak

Bendalir penggerudian fasa berterusan minyak (dulu dipanggil cecair penggerudian berasaskan minyak) ialah sistem pencampuran ampaian sol dengan minyak (terutamanya diesel atau minyak mentah) sebagai medium penyebaran dan agen pemberat, pelbagai agen rawatan kimia dan air sebagai fasa penyebaran . . Komponen utamanya ialah minyak mentah, minyak diesel, agen pemberat, agen rawatan kimia dan air. Ia pada asasnya telah melalui tiga peringkat: cecair penggerudian minyak mentah (awal 1930), cecair penggerudian berasaskan minyak dan cecair penggerudian air dalam minyak (emulsi songsang) (1960-sekarang).

(1) Bendalir penggerudian minyak mentah. Bahan utama ialah minyak mentah.

(2) Bendalir penggerudian berasaskan minyak. Ia dirumus dengan minyak diesel (atau minyak mentah) sebagai fasa berterusan, asfalt teroksida sebagai fasa terserak, dan kemudian dengan agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia.

(3) Bendalir penggerudian air dalam minyak (emulsi songsang). 1. Minyak diesel (atau minyak mentah) ialah fasa berterusan, dan air digunakan sebagai fasa tersebar untuk membentuk titisan air kecil yang tersebar dalam minyak (air boleh menyumbang 60% daripada isipadu), dan penstabil seperti bentonit organik ( bentonit lipofilik) dan asfalt teroksida ditambah. Ia dirumus dengan agen pemberat dan pelbagai agen rawatan kimia. Sejak 1978, ia telah digunakan di tapak penggerudian di negara saya.

Pengujian Bendalir Penggerudian< /p>

3. Cecair penggerudian gas

Bendalir penggerudian gas ialah bendalir penggerudian yang menggunakan udara atau gas asli sebagai bendalir beredar penggerudian.

Bendalir penggerudian buih ialah bendalir penggerudian yang menggunakan buih sebagai bendalir beredar penggerudian. Komponen utama ialah penstabil cecair, gas dan buih.

Pada tahun 1980-an, jawatankuasa kecil sistem bendalir penggerudian Jawatankuasa Standardisasi negara saya membahagikan cecair penggerudian kepada: cecair penggerudian polimer fasa pepejal tidak tersebar, cecair penggerudian air tawar, cecair penggerudian air garam, cecair penggerudian air garam tepu, dirawat kalsium cecair penggerudian, dan cecair penggerudian berasaskan kalium. Lapan sistem, termasuk cecair penggerudian berasaskan minyak, cecair penggerudian berasaskan minyak dan cecair penggerudian gas.

Sistem bendalir penggerudian yang diluluskan oleh API (American Petroleum Institute) dan LADC (International Association of Drilling Contractors) adalah seperti berikut:

Pengujian Bendalir Penggerudian

Sistem bendalir penggerudian tidak tersebar, sistem bendalir penggerudian boleh diserakkan, sistem bendalir penggerudian yang dirawat kalsium, sistem bendalir penggerudian polimer, sistem bendalir penggerudian pepejal rendah, sistem bendalir penggerudian air garam tepu, sistem bendalir penggerudian workover dan siap, penggerudian berasaskan minyak sistem bendalir dan sistem udara, kabus, buih dan gas.

Di atas ialah "jenis cecair penggerudian" yang diperkenalkan kepada anda. Saya percaya anda mempunyai pemahaman terperinci tentang cecair penggerudian. Jenis cecair penggerudian yang berbeza sesuai untuk persekitaran geologi yang berbeza.